• Gyerekmunka
 • Két gyerek
 • Gyerekek a családban
 • Öregek
 • Asszony tánc
 • Asszonyok terménnyel
 • Városkép
 • Tanítás
 • Always on the road
 • Bare Eyes
 • Black albino
 • Children of Misery
 • Kids of Kenya
 • Maasai Chief
 • Maasai children
 • Maasai village
 • Maasai women
 • Past and the future on her face
 • Smiling in chador
 • The English teacher

"A természeti kultúrák "megszentelt föld, megszentelt szex" bölcsessége erre irányult: maradjunk egyensúlyban a földdel."

Dolores LaChapelle, mélyökológus
Hírlevél
Név:*
E-mail:*
E-mail mégegyszer:*
Melyik csoportot képviseli?:*

Világnapok

December 10. - Az emberi jogok napja

December 10. Az emberi jogok napja

human-rights-day-dec10

Human Rights Day

Emberi jogok - Wikipédia

 • Az emberi jogok azok a jogok és szabadságjogok, amelyek minden embert születésüktől fogva egyenlően megilletnek. Olyan alapvető polgári és politikai jogokat foglalnak magukba, mint az élethez vagy a szabadsághoz való jog, a vélemény és kifejezés szabadsága, a törvény előtti egyenlőség, valamint gazdasági, szociális és kulturális jogokat, mint a kulturális életben való szabad részvétel joga, élelemhez, neveléshez és munkához való jog. 1948. december 10-én az ENSZ közgyűlésén elfogadták az emberi jogokról szóló egyetemes nyilatkozatot. Ennek emlékére az ENSZ 1950. december 4-i közgyűlése december 10-ét az EMBERI JOGOK NAPJÁvá nyilvánította.

Human Rights Day - timeanddate.com

 • December 10-én világszert zajlanak események az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára fókuszálva. Sok program azt a célt tűzi ki, hogy oktassa az embereket, különösen a gyerekeket és tinédzsereket az emberi jogok fontosságára és gyakorlati alkalmazására. A nap során gyakran tüntetéseket szerveznek a világ azon részei ellen, ahol nem ismerik el valamint nem tisztelik az emberi jogokat.

BOCS.EU

 • 1968-ban az ENSZ az emberi jogok közé sorolta a családtervezést. Mégis percenként több mint másfélszáz, a párok által nem kívánt foganás történik. Szegény százmillióknak ma sincs joguk, tudásuk, eszközük a családtervezéshez. Jobb módú tízmillióknak nincs kultúrájuk hozzá. Az emberiség létszáma évente közel nyolcvan millióval nő.

December 1. - Az AIDS világnapja

December 1. Az AIDS világnapja

act-hiv-aware-dec1

World AIDS Day

Percenként 5, óránként 300, naponta 50.000 ember fertőződik meg HIV vírussal.

AIDS Világnap - TASZ

 • Jelenleg világszerte több mint 30 millió HIV-pozitív van, és több mint 25 millióan haltak meg AIDS következtében. (2009). Magyarország még mindig az alacsonyan fertőzött országok közé tartozik, azonban az adatok évről évre rosszabbodnak. 2009-ben szeptember 30-ig 102 új HIV-fertőzöttet regisztráltak Magyarországon, 14 AIDS megbetegedés és 8 AIDS okozta haláleset történt. (forrás: Epinfo 16. évfolyam 45. szám) Az újonnan kiszűrt HIV-pozitívak között egyre több a 25 év alatti fiatal, idén 40%-kal nőtt arányuk. Az AIDS megbetegedések és AIDS okozta halálozások pedig részben annak köszönhetőek, hogy a HIV-pozitívak jelentős része előrehaladott, tünetes AIDS-stádiumban kerül kórházba.

AIDS Világnap - figyusz.com

Megelőzés

 • Jelenleg nincs ellenszere, védőoltás sincs ellene. Megelőzésének lehetséges módszerei a gumióvszer használata szexuális érintkezés során, vagy a monogám partnerkapcsolat. A fecskendővel vagy vérátömlesztéssel való terjedés visszaszorítására alkalmas az egyszerhasználatos fecskendőre való áttérés valamint a vérkészítmények szűrése. Egyes kaukázusi népcsoportok veleszületett védettséggel rendelkeznek a fertőzéssel szemben.

Tévhitek

 • A szokásos társadalmi, rokoni, baráti érintkezés nem jelent fertőződési kockázatot. Tehát a fertőzöttel vagy akár AIDS-beteggel együtt történő közlekedés, a vele való kézfogás, a közös evőeszköz-, fürdőszoba-, toalett-használat, gyengéd csók, a tüsszentés, köhögés, az uszoda,az élelmiszerek önmagukban veszélytelenek.

World AIDS Day

 • Az idei évi AIDS Világnap mottója: "ACT AWARE" (Legyél képben). Hogy tisztában legyél a HIV vírussal kapcsolatos tényekkel, már önmagában egy lényeges lépés. Amint az előzőekből is kitűnik, számos tévhit kering az emberek között. E megbélyegzés miatt a HIV - fertőzöttek nagy mértékben kiszorulnak a társadalomból, közösségi életből.

November 25. - A nők elleni erőszak megszüntetéséért világnap

November 25. A nők elleni erőszak megszüntetéséért világnap

stop-violence-against-women-nov25

International Day for the Elimination of Violence against Women

Eliminate Violence against Women - timeanddate.com

 • Számos tevékenységet szerveznek e napon a célból, hogy felhívják a világ közvéleményét az iránt, hogy cselekdni kell a nők elleni erőszak ellen, projekteket kell létrehozni a nők felemelése érdekében és oktatni az embereket a nők elleni erőszak következményeire!
 • A nők elleni erőszakot az ENSZ a következőképpe határozta meg: „A nők elleni erőszak bármely olyan, a nőket nemük miatt érő erőszakos tett, mely testi, szexuális vagy lelki sérülést okoz vagy okozhat nőknek, beleértve az effajta tettekkel való fenyegetést, valamint a kényszerítést és a szabadságtól való önkényes megfosztást, történjen az a közéletben vagy a magánszférában. Beleértendő, de nem korlátozandó a testi, szexuális és lelki erőszakra, melyet az áldozat a családon belül szenved el, ide értve a bántalmazást, a lánygyermekkel való szexuális visszaélést, [...] a házasságon belüli nemi erőszakot [...]" (Deklaráció a Nők Elleni Erőszak Megszüntetéséről, 1993)
 • A világon minden 18. másodpercben bántalmaznak egy nőt. Az, hogy valahol mi is számít erőszaknak, országonként változó. A szokások, az eltérő szocializációs folyamatok miatt gyakorta maguk a nők sem tudják, hogy áldozatok. Afrikában például a nők fizikai, lelki bántalmazása mindennapos, az elkövetőket nem büntetik. Európában és Amerikában – szeretnénk hinni, hogy a civilizált országokban mindenhol – létezik és egyre nagyobb nyilvánosságot kap a családon belüli erőszak kifejezés, ami azonban már nem csak a fizikai agressziót jelenti. A testi erőszak csupán a jéghegy csúcsa: nem szabad megfeledkezni az erőszak más formáiról sem:
 • Szóbeli erőszak: a nő lekicsinylése, sértegetése, megalázása; a gúnyolódás; nevetségessé tétel; a veréssel, illetve a gyerekek elvételével, valamint az öngyilkossággal való fenyegetés.
 • Lelki erőszak: barátoktól, munkától, családtól való elszigetelés vagy eltiltás; na ő önbizalmának módszeres rombolása; félelemkeltő viselkedés; állandó ellenőrzés.
 • Szexuális erőszak: nem kívánt szexuális tevékenységre való kényszerítés; fogamzásgátlás akadályozása vagy kényszerítése.
 • Gazdasági erőszak: anyagi függésben tartás; munkáról való lebeszélés vagy eltiltás; nő fizetésének elvétele.

Magyarországon tavaly 11 205 esetben rendeltek el nyomozást családon belüli erőszaknak tekinthető bűncselekmény ügyében. S ez csupán az a szám, amiről a hatóságoknak tudomásuk van, hiszen pontos adatokat nem ismerünk.

Miért tűrik a nők a családon belüli erőszakot?

Számtalan oka lehet annak, hogy a nők nem lépnek ki egy erőszakos kapcsolatból. Az alábbiakban a leggyakoribb okokat és indokokat ismertetjük:

 • A gyerekek: "A gyerekeknek szükségük van apára. Egy erőszakos apa is jobb a semminél.
 • Házastársi eskü: "Megfogadtam, hogy a felesége maradok, míg a halál el nem választ. A rossz tulajdonságait is el kell fogadnom."
 • Szerelem: "Szeretem. Amikor nem durva, boldog vagyok. Ha vele maradok, talán a szerelmem megváltoztatja."
 • A valóság letagadása: "Nem is igazi erőszak, amit velem csinál. Ki lehet bírni. Más nőknek sokkal rosszabb."
 • Szégyenérzet: "Jobb, ha nem tud erről senki. Nem bírnám elviselni, ha kiderülne, miket csinál velem."
 • Bűntudat: "Biztosan én tehetek róla. Valamit nem csinálok jól. Megérdemlem, hogy így bánik velem."
 • Az önbecsülés hiánya: "Úgysem találnék nála jobbat. Azt mondja, hogy csúnya vagyok, és ráadásul rossz anya és feleség."
 • Félelem: "Megfenyegetett, hogy ha elhagyom, utánam jön, és megöl engem is, meg a gyerekeket is."
 • Beletörődés: "Úgysem tudok változtatni a helyzetemen. Ő az erősebb. Senki sem segíthet rajtam."
 • Felelősségérzet vagy társadalmi nyomás: "A családnak mindenképpen együtt kell maradnia. A család összetartása a nők dolga."
 • Anyagi biztonság vagy gazdasági függés: "Nem tudnám egyedül eltartani magamat és a gyerekeket. Egyébként is, hová mehetnék?"
 • Érzelmi zsarolás: "Azt mondta, nem tud nélkülem élni. Azt mondta, öngyilkos lesz, ha elhagyom."

http://www.coe.int/t/dc/files/themes/violence_femmes/default_en.asp

 • A nők elleni erőszak egy növekvő jelenség a világban. Statisztikák azt mutatják, hogy az európai nők 12-15 sázaléka szembesül erőszakkal otthonában minden nap.

Az emberi jogok helyzete - Kitekintő.hu

 • „A közelmúlt fegyveres konfliktusai áldozatainak 70%-a civil, többnyire nő és gyermek", az ő haláluk rendszerint büntetés nélkül marad, s a háborúkban elkövetett bűncselekmények legnagyobb része – legyen az gyilkosság vagy nemi erőszak – rendszerint az államok teljes érdektelenségével találkoznak. Egyes országokban, például Peruban a nők és gyermekek magasabb halálozási arányának oka egyszerűen az óriási mértékű diszkrimináció az egészségügyi szolgáltatásokban.

November 20. - A gyermekek jogainak világnapja

November 20. A gyermekek jogainak világnapja

children-right-nov20

Gyermekjog nagyító - UNICEF

 • A gyerekeket egészen az újkorig a szüleik, elsősorban az apjuk tulajdonának tekintették. Ő döntött életükről, munkaerejükről, oktatásukról. A gyermekek pedig engedelmességgel tartoztak neki. Csupán az iparosodás idején, az iskolakötelezettség bevezetését követően kezdett különbséget tenni a "polgári társadalom" a gyermekek és a felnőttek világa között, ami megváltoztatta a gyermekek kötelességeivel és engedelmességükkel kapcsolatos nézeteket. Az amerikai függetlenségi háború és a francia forradalom óta az emberi jogokat övező kiemelt figyelem oda vezetett, hogy alaposabban kezdtek foglalkozni a gyermekek helyzetével, például 1833-ban Nagy-Britanniában a gyáripari törvényben megtiltották a 9 évesnél fiatalabb gyerekek alkalmazását a gyárakban. Az ENSZ Közgyűlése 1989. november 20-án fogadta el a Gyermekek Jogairól szóló Egyezményt. Azóta november 20-a a gyermekek jogainak világnapja. A gyermekek jogai között találhatjuk többek között az oktatáshoz, élelemhez, orvosi ellátáshoz, játszáshoz és pihenéshez való jogot. Emellett fel kell lépni a gyermekkatonaság, gyermekkereskedelem, gyermekprostitúció, gyermekpornográfia ellen is!

Universal Children's Day - United Nations

 • Az ENSZ tagállamok 2000-ben hozták létre a Milleniumi Fejlesztési Célokat, melyekben olyan célokat fogalmaztak meg, mint az extrém szegénység felére csökkentése, a HIV/-AIDS terjedésének megállítása, a mindenkire kiterjedő oktatás biztosítása, gyermekhalandóság csökkentése, anyagi egészségügy javítása - mindezt 2015-ig. A 8 célból 6 közvetlenül érinti a gyermekeket és a maradék 2 cél is jelentősen javíthat élethelyzetükön.

Children Right's Issues - Fight Poverty

 • Számtalan gyermeket ölnek vagy csonkítanak meg fegyveres konfliktusokban. Gyermekek millióit kényszerít a szegénység arra hogy utcákon éljen. Még több milióan válnak a gyermekkereskedelem és a gyermekprostitúció áldozatává. Az UNICEF adatai szerint világszerte 246 millió gyermeket érint a kizsákmányoló gyermekmunka, 300 ezer gyermeket a katonaság, valamint 140 millió gyermek soha nem járt iskolába. (2005).

BOCS.EU

 • Gyermekek jogaihoz szorosan fűződik az is, hogy csak kívánt, éspedig önmagukért kívánt gyermekek foganjanak, akik felnőve azt mondják majd: jobb kort, helyet, szeretőbb szülőket nem is kívánhattam volna! (Kívánt gyermek, kívánt szülő elv) Évente több mint 80 millió nem-kívánt foganás történik a Földön. A gyermekek emberi jogainak első és legalapvetőbb megsértése lerángatásuk a Földre (nemzésük) olyan körülmények közé, ahol emberi jogaik előreláthatóan állandóan sérülni fognak.

Október 24. - Az ENSZ világnapja

 Október 24. Az ENSZ világnapja

united-nations-oct24

Az ENSZ Világnapja - Kultúrport

 • 1945. október 24-én ünnepélyesen ratifikálták San Francisco-ban az ENSZ Alapokmányát, amelyet 45. júniusában írtak alá.Az egyesült nemzetek szervezetének megalakítását a béke fenntartása érdekében határozták el a fasizmus ellen küzdő nagyhatalmak, a II. világháború alatt. Magyarország 1955 óta tagja az ENSZ-nek. A világszervezet fő feladata ma is a béke és a biztonság fenntartása a világon. Az ENSZ igyekszik segíteni a humanitárius kérdések megoldásában is: a szegénység leküzdése, a járványok, éhínségek felszámolása is feladatai közé tartozik.

United Nations Day - timeanddate.com

 • A világnap célja felhívni a világ figyelmét az ENSZ munkájára, szerepére és eredményeire többek között az emberi jogokért, a betegségek, az éhínség elleni küzdelemben.

Október 17. - Szegénység elleni küzdelem világnapja

Október 17. Szegénység elleni küzdelem világnapja

int-day-for-the-eradication-of-povety-oct17

International Day for the Eradication of Poverty

Millenniumi célok - indy.media.hu

 • A szegénység még mindig jelentős méreteket ölt a világban: szélsőséges szegénységben, azaz napi 1,25 dollárból élők száma még mindig egy milliárd 400 millió. Megfékezéséhez alapvető lenne a mindenkire kiterjedő oktatás biztosítása, de még mindig 80 millió azoknak a gyermekeknek a száma, akik nem járnak iskolába.

Szegénység elleni küzdelem világnapja - Szociális és Munkaügyi Minisztérium

 • A világnap jelentősége, hogy ráirányítja a figyelmet a szegények problémájára, ugyanis érdekérvényesítő képességek hiányában a nélkülözők hangja egyre halkabb. Magyarországon a gyermekek, az idősek, az alacsony iskolázottságúak, a kistelepüléseken élők, a romák, a betegek és a fogyatékossággal élők a szegénység szempontjából legveszélyeztetettebb csoportok.

Szegénység elleni küzdelem világnapja - Jeles Napos

 • Az ENSZ közgyűlése 1992 decemberében A SZEGÉNYSÉG ELLENI KÜZDELEM VILÁGNAPJÁvá nyilvánította október 17. napját. A közgyűlés felhívta a tagállamok figyelmét arra, hogy szenteljék ezt a napot a szegénység elleni küzdelemmel kapcsolatos konkrét tevékenységek bemutatásának, a a kormányközi és civil szervezetek pedig nyújtsanak segítséget a szegénység elleni küzdelemmel kapcsolatos tevékenységek megszervezéséhez a nemzeti kormányoknak.

Szegénység elleni küzdelem világnapja - STOP

 • Magyarországon 1996-tól emlékeznek meg róla. Magyarország a szegénység mértékének és mélységének mutatói alapján az Európai Unió tagországai között a középmezőny alján foglal helyet.A legfájóbb a gyermekszegénység, statisztikai felmérések szerint 2,2 millió gyermek közül 430 ezren nagyon szegénynek tekinthetők. A szegénység valamilyen formában mintegy 750 ezer gyereket érint ma Magyarországon. 2000-ben az ENSZ millenniumi csúcstalálkozóján a világ nemzetei nyolc fejlesztési célt fogalmaztak meg, ezek egyike szerint 15 év alatt felére csökkentenék a súlyos szegénységet, azaz a napi egy dollárnál kevesebből élők legalább egymilliárdos tömegét. Az ENSZ fejlesztési programja (UNDP) csak mérsékelten derűlátó: szerintük a jelenlegi tendenciákat figyelembe véve 2015-re mintegy 800 millió ember él majd rendkívüli szegénységben. A szegénység, a szociális kirekesztettség főként a nőket veszélyezteti, a világ szegényeinek 70 százaléka nő. (2007)

http://www.un.org/esa/socdev/social/intldays/IntlDay/index.html

 • Az idei évi kampány mottója: "A szegénységtől a tisztességes munkáig: áthidalva a szakadékot!" ("From Poverty to Decent Work: bridging the gap") A szegénység elleni küzdelem világnapját 1987. október 17-re vezethetjük vissza, mely napon emberek százezrei gyűltek össze Párizsban, ahol Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát írták alá 1948-ban, hogy megemlékezzenek az extrém szegénység, erőszak és éhség áldozatairól.

The International Day for Eradication of Poverty - United Nations Development Programme

2007 decemberében az ENSZ a szegénység felszámolásának második évtizedét hirdette meg (2008-2017) "Teljes foglalkoztatottágot és tisztességes munkát mindenkinek!" mottóval. 2009-ben a globális munkanélküliségi ráta elérte a 6,6 százalékot. A fiatalokat különösen sújtja a globális gazdasági és pénzügyi válság.

Szeptember 26. - Fogamzásgátlás és Felelős Nemzés Világnap

Szeptember 26. Fogamzásgátlás és Felelős Nemzés Világnap

world-contraception-day-sept26

A statisztikák szerint minden 10 szülésből egy esetében még maga az anya is gyermek.

Egyetlen esztendő leforgása alatt a világon 80 millió nő szembesül nem kívánt terhességével, és mintegy 20 millióan abortusz útján meg is szakítják azt. A statisztikák szerint a nem megfelelő módon végzett terhesség-megszakítás 68 ezer nő életébe kerül. A helyzet akkor is riasztó, ha csak a fejlett országokat vesszük górcső alá: az ezekben évente előforduló 28 millió várandósságnak mintegy a fele (49 százaléka) nem tervezett és 36% abortusszal végződik.

Egyetlen esztendő leforgása alatt a világon 80 millió nő szembesül nem kívánt terhességével, és mintegy 20 millióan abortusz útján meg is szakítják azt. A statisztikák szerint a nem megfelelő módon végzett terhesség-megszakítás 68 ezer nő életébe kerül. A helyzet akkor is riasztó, ha csak a fejlett országokat vesszük górcső alá: az ezekben évente előforduló 28 millió várandósságnak mintegy a fele (49 százaléka) nem tervezett és 36% abortusszal végződik.

A világméretű kampány célja a fogamzásgátlással kapcsolatos tájékozottság növelése és ezáltal a nem kívánt terhességek számának csökkentése, továbbá a szexuális egészséggel kapcsolatos oktatás javítása.

„Élj Magad is, mielőtt új életet hozol létre!" – hangzik a Fogamzásgátlás első világnapjának szlogenje. A kampány végső célja pedig: elérni, hogy a fiatalok használjanak – méghozzá megfelelő – fogamzásgátló eszközöket, és így teljes védelmet élvezzenek a nem tervezett terhességgel és a szexuális úton terjedő fertőzésekkel szemben. Magyarországon a kezdeményezést támogatja a Magyar Nőorvos Társaság Gyermeknőgyógyászati Szekciója, valamint a Magyar Védőnők Egyesülete is.

További részletek:

Fogamzásgátlás világnapja - WebOrvos

A Föld népessége most: