• Gyerekmunka
 • Két gyerek
 • Gyerekek a családban
 • Öregek
 • Asszony tánc
 • Asszonyok terménnyel
 • Városkép
 • Tanítás
 • Always on the road
 • Bare Eyes
 • Black albino
 • Children of Misery
 • Kids of Kenya
 • Maasai Chief
 • Maasai children
 • Maasai village
 • Maasai women
 • Past and the future on her face
 • Smiling in chador
 • The English teacher

"A Millenniumi Fejlesztési Célok és különösen a nyomor és éhezés megszüntetése nem érhetők el, ha nem célozzuk meg nyíltan a népesedés és reproduktív egészség kérdéseit."

Kofi Annan, ENSZ ex-főtitkár (1997-2006)
Hírlevél
Név:*
E-mail:*
E-mail mégegyszer:*
Melyik csoportot képviseli?:*

Igazán szeretne egy gyermek nálunk és most megfoganni?

igazanszeretneegygyermekhozzankmostmegfogannikerdojel

A fenntartható életmód kulcsfogalma az ökológiai lábnyom. Amelynek két alap-száma a népesség és a fogyasztás. Az utóbbival sokan foglalkoznak, akikben már tudatosult a felelősségérzet a Földért. Az előbbivel sok-sok évtized óta nem merünk igazán szembenézni.
Sokak számára megbotránkoztató az a gondolat, hogy fékezni kellene az emberiség szaporodását, sőt: csökkenteni kellene a népességet. De talán azért megbotránkoztató, mert rögtön drasztikus, embertelen megoldások képei ugranak elő. Pedig „csak” arról van szó, hogy „az emberiséget mára végveszélybe sodorta az évi sok tízmillió, a párok szándéka ellenére történő foganás”, vagy ahogy John Lennon mondja: „Az emberek kilencven százaléka ezen a bolygón, különösen Nyugaton, egy üveg viszkiből fogant valamelyik szombat éjjel, nem a gyerekvállalás szándékával. Kilencven százalékunk baleset – nem ismerek senkit, aki tervezett volna gyereket.”

Vagyis a szerelem, a szeretkezés, a gyermeknevelés kultúrája mellett meg kellene tanulnunk a gyermeknemzés kultúráját. A nemzés tudatosságát.
Nehéz erről a kérdésről elfogulatlanul, bölcsen gondolkodni és beszélni, mert kényes téma. Kényessé teszik valláserkölcsi beidegződések, napjaink Magyarországán ellentmondásossá teszi a lakosság fogyása, nehéz összeegyeztetni a globális és lokális szempontokat, mégis: foglalkoznunk kell vele. A Föld – a földi élet – fenntarthatóságáért.
Ezekről a kérdésekről szól a könyv. Higgadtan, de határozottan. Nem tiltva, hanem tanítva. Mindenkinek ajánlom figyelmébe. A környezeti nevelés (fenntarthatóságra nevelés, globális nevelés stb.) „kötelező irodalma”.
Victor András

 

Részlet az elõszóból:

Több évezredes kultúrája és könyvtárnyi irodalma van a gyermek nevelésnek (s újabban a terhességnek is), és hasonlóan a szexuális életnek (s újabban a fogamzásgátlás technikájának is). De a kettõ közti döntõ pillanat, a nemzés és annak elõzetes megfontolása, szinte teljesen hiányzik az emberi faj eszmélõdései közül. A szerelmi élet is és az utódgondozás is gyakran csodálatos emberi magasságokba emelkedett, de a nemzés tudatossága messze lemaradt ezekhez képest az emberré válás evolúciójában.

Számos nagy gondolkodó figyelmeztetései ellenére az emberiséget mára végveszélybe sodorta az évi sok tízmillió, a párok szándéka ellenére történõ foganás.

Szöveggyûjteményünk törekszik fölhívni a figyelmet a népesedési kérdés emberi jogi megközelítésének alapvetõ szerepére a nyomor, az emberi jogok semmibevétele, az erõszak és legfõképp Földünk, élõhelyünk leromlásának globális problémáiban.

Emellett a nemzés költészetébõl, a jövõ generációk iránti felelõsségen való eszmélõdésekbõl nyújt egy csokorra valót.

Kötetünk a nemzés humanizálását kívánja segíteni. Földi életterünk leromlik, civilizációnk lehanyatlik, ha a történelem legnagyobb létszámú, másfél milliárdos mai serdülõ és fiatal generációjának nem lesz joga, tudása, eszköze, kultúrája a következõ években elkerülni a párok szándéka ellenére bekövetkezõ nemzések további százmillióit.

Nem csak az ökológiai válság nem oldható meg a nemzés tudatossá és felelõssé tétele, a párok szándéka ellenére bekövetkezõ nemzések megelõzése nélkül, de a nyomor elleni küzdelem, a béke és az emberi jogok helyzete is kilátástalan e nélkül.

Hiánypótlóvá teszi kötetünket az, hogy Magyarországon a népesedési kérdésrõl általában a fogyás jut az emberek eszébe, s a globális gondolkodásmód, a tények és trendek, a globalizáció hatásai Magyarországra e téren szinte teljesen ismeretlenek.

Kötetünknek további aktualitást ad, hogy Magyarország ma már a szegény országokat segítõ adományozó országok közé tartozik. Noha az ENSZ-kívánalmat (miszerint az OECD országok a GDP-jük 7 ezrelékét fordítsák nemzetközi fejlesztésre) Magyarország csak lassan közelíti, kis ráfordítások is eredményezhetnek jelentõs hatást (mint a gyógyszer hatóanyaga, vagy mint a hormonok), ha megfelelõen használják fel.

A kötet egyik célja a döntéshozókat és a közvéleményt ráébreszteni, hogy a reproduktív egészség és jog programok a szolidalitás legelõrelátóbb és leghatékonyabb tettei a nemzetközi fejlesztésben.

„A Millenniumi Fejlesztési Célok és különösen a nyomor és éhezés megszüntetése nem érhetõk el, ha nem célozzuk meg nyíltan a népesedés és reproduktív egészség kérdéseit.”
Kofi Annan, ENSZ ex-fõtitkár

„A családtervezés nagyobb jótétemény, több embernek és kevesebb költséggel, mint bármely egyéb technológia, ami az emberiség rendelkezésére áll.”
James Grant, UNICEF

„Napjaink legnyomasztóbb kérdései a mértéktelen népszaporulathoz kapcsolódnak … Minden negyedik ember sorsa, hogy éhezve, tudatlanságban, betegen, fölöslegesen tengesse napjait. Havonta újabb milliók szorulnak a társadalom peremére.”
Aurelio Peccei, Római klub, 1981

Alice Csodaországban versenyt fut a Vörös Királynõvel, és amikor már teljesen kifogynak a szuszból, Alice megdöbbenve veszi észre, hogy még mindig ugyanazon a helyen vannak.
– Nálunk azért, ha elég sokáig és elég gyorsan fut, általában eljut valahova az ember!
– Milyen lassú ország! – válaszolta a Királynõ. – Itt, látod, úgy van, hogy nagyon gyorsnak kell lenned ahhoz, hogy legalább ott maradhass, ahol voltál.
Aldous Huxley, a Szép új világ szerzõje, egy 1959-es, Népességrobbanás címû kaliforniai egyetemi elõadásában használta ezt a meserészletet annak szemléltetésére, hogy a népességrobbanás minden tudományos, technikai, gazdasági, politikai, környezet- és természetvédelmi, fejlesztési, segély, béke stb. erõfeszítésünket elnyeli. „E kis történet tragikus helyzetünk vígjátéki parabolája. Egyre több munkánkba és energiánkba kerül, hogy egyáltalán ott legyünk, ahol voltunk – holott tulajdonképpen nemkívánatos helyzetben vagyunk.”

A Föld népessége most: