• Gyerekmunka
 • Két gyerek
 • Gyerekek a családban
 • Öregek
 • Asszony tánc
 • Asszonyok terménnyel
 • Városkép
 • Tanítás
 • Always on the road
 • Bare Eyes
 • Black albino
 • Children of Misery
 • Kids of Kenya
 • Maasai Chief
 • Maasai children
 • Maasai village
 • Maasai women
 • Past and the future on her face
 • Smiling in chador
 • The English teacher

"A családtervezés nagyobb jótétemény, több embernek és kevesebb költséggel, mint bármely egyéb technológia, ami az emberiség rendelkezésére áll."

James Grant, (1922-1995) UNICEF igazgató
Hírlevél
Név:*
E-mail:*
E-mail mégegyszer:*
Melyik csoportot képviseli?:*

Kairói Akcióprogram (1994)

Kairói Akcióprogram magyar és angol nyelvű összefoglaló

Report of the international Conference on Population and Development (Kairo, 1994)

Női életek mentése: a szexuális és reproduktív egészség és jogok

Látszólag mindenki könnyen egyetérthet azzal a célkitűzéssel, hogy világszerte minden embernek legyen meg a joga, tudása és legyen számára elérhető egészségügyi szolgáltatás- a sikeres családtervezéshez,- a biztonságos anyasághoz és- a szexuális eredetű fertőzések (pl HIV) elleni védekezéshez.

Ezzel szemben az ENSZ Népesedési Programja (UNFPA) 2005. okt. 12-i jelentése szerint csak a szegény országokban 76 millió, a párok által nem kívánt foganás történt 2004-ben, akikről a szülők gyakran nem tudnak gondoskodni, ezért aztán kb. háromszáz millió kiskorú kényszerül dolgozni, több mint százmillió gyermek semmiféle iskolázást nem kap, évente többmillió gyermek hal meg éhezéstől vagy szennyezett víz okozta hasmenéstől... Több mint százezer anya életét menthette volna meg a túl korai ill. túl késői életkorban, valamint az előző szülés után túl gyorsan jött terhesség megelőzése, félmillió nő került kórházba nem biztonságos abortusz kísérlet miatt és hetvenezer bele is halt, a védekezni akaró nők jelentős része nem jut hozzá családtervezési eszközökhöz, az HIV fertőzöttek száma rohamosan nő (percenként tíz új fertőzés, évente ötmillió), stb.

E téren a jelenleg is érvényben lévő és legjelentősebb ENSZ dokumentum az 1994-es Népesedés és Fejlődés Világkonferencián (ICPD) született Kairói Akcióprogram 1995-2015, egy világméretű reproduktív egészségügyi politika terve. Az ENSZ politika alábbi kulcsmozzanatai közül sok nagyon jelentős volt a maga idejében, és nagy áttöréseket jelentett a nemzetközi napirendben.

1968. Teherán: Emberi Jogok Nemzetközi Konferenciája

Ez volt az első olyan alkalom, amelyen kimondták, hogy a szülőknek emberi joguk a családtervezés: „A család és a gyermek védelmét szívén viseli a nemzetközi közösség. A szülőknek alapvető emberi joga, hogy szabadon és felelősségteljesen meghatározzák gyermekeik számát és az érkezésük közt eltelt időt." (16. par.)

1974. Bukarest: ENSZ Népesedési Világkonferencia

Ez volt az első ENSZ népesedési konferencia. Emellett 1974 Világ Népesedés Év lett, a figyelemfölkeltés és a népesedési programok és politikák népszerűsítésének érdekében. A konferencia eredményeként született dokumentum a Világ Népesedési Akcióterv (World Population Plan of Action, WPPA). Sikeresen a nemzetközi napirendre tűzte a családtervezés szükségességét, a népesedés határozottan bevett legitim fogalommá vált a társadalmi, gazdasági, környezeti és más fejlesztési napirendeken.

1975. Mexikóváros: Első Világkonferencia a nőkről

Ez a konferencia új dimenziót nyitott azzal, hogy kimondta, a családtervezés joga nélkülözhetetlen a nemek közti egyenlőséghez.

1984. Mexikóváros: Nemzetközi Konferencia a népesedésről

1974 óta a családtervezés ismerete és az ehhez való hozzáférés széles körben megnőtt, a kormányok többet foglalkoztak az anyai- és gyermekegészségüggyel, az egyének és csoportok emberi jogaival. De pl. a fejlődő országokban a terhesség kockázatával élő nőknek, akik már nem akartak több gyereket, csak a fele jutott hozzá fogamzásgátlókhoz. „A fogamzásgátlás alapvető szükséglete számos országban növekvően hiányterület, minthogy a termékeny korba lépő párok száma erősen nőni fog az elkövetkező évtizedben." (10 (h) par.)

„Hogy biztosíthassuk a nők számára a teljes részvételt a társadalom életében, ugyanúgy szükséges, hogy a férfiak teljes mértékben osztozzanak a nők felelősségében a családtervezés, a gyermeknevelés és a családi élet minden más aspektusának területén." (7. par.)

A gyermekek születése között elég nagy szünet kell az anya szervezetének regenerálódásához, ez kiemelkedően fontos az anyasági halálozás csökkentésében. A kormányokat sürgették: „hogy támogassák a családtervezést, mint egészségügyi fokmérőt az anyai és gyermek egészségügyi programokban. Csökkenjen az anya korát illetően túl korai vagy túl késői születések száma, növekedjen a születések közötti időköz. Csökkentsék az olyan rendszerek, eszmék befolyását, amelyek a magasabb születésszámot szorgalmazzák." (18 (f) javaslat)

A fiatalkorúak családtervezési szükségletei először kerültek napirendre: „Minden ország változó szocio-kulturális keretei között elérhetővé kell tenni a megfelelő családtervezési információkat és szolgáltatásokat a fiatalkorúak számára." (29. javaslat)

1992. Rio de Janeiro: ENSZ Konferencia a Környezetről és a Fejlődésről (UNCED)

„Föld csúcstalálkozó" néven került be a köztudatba, a fenntartható fejlődés fogalmát népszerűsítette, kihirdetve a gazdaság, az egészség és a társadalmi fejlődés természettel való összhangba hozásának szükségességét. A fenntartható fejlődést a konferencia szerint a „megfelelő demográfiai politikák" (8. alapelv) népszerűsítésén keresztül lehet elérni, valamint a nők teljes mértékű részvételével, akiknek szerepét alapvetőnek tekintették a környezeti managementben (20. irányelv).

1994. Kairó: Nemzetközi Konferencia a Népesedésről és a Fejlődésről (ICPD)

Máig tartó hatású mérföldkő volt. Eredménye a Kairó Akcióprogram, amelyet 179 nemzet írt alá. Kairó hatására azok az európai civil szervezetek, amelyek a szexuális és reproduktív egészség és jogok terén dolgoznak, 1996-ban létrehozták EuroNGOs néven hálózatukat (www.eurongos.org). A hálózat magyar tagja a BOCS Alapítvány.

Az ICPD a következőképpen határozta meg a „reproduktív egészségügy" teljesen új fogalmát: „A reproduktív egészség a szaporodási rendszerrel, illetve ennek funkcióival és folyamataival kapcsolatos teljes fizikai, szellemi és szociális jólét állapota, nem pusztán a betegség vagy gyengeség hiánya. A reproduktív egészség ezért magában foglalja az alkalmasságot a kielégítő és biztonságos szexuális életre és a képességet a szaporodásra és az ennek idejéről, módjáról és gyakoriságáról való döntés szabadságát. Ez utóbbiba beleértendő a férfiak és a nők joga, hogy informáltak legyenek és elérhető legyen számukra az általuk választott családtervezés biztonságos, hatékony, megfizethető és elfogadható módja, csakúgy, mint más általuk választott és legális módok a termékenység szabályozására, és a megfelelő egészségügyi szolgáltatások, amelyek lehetővé teszik a nők számára a biztonságos terhességet és gyermekszülést és biztosítják a párok számára, hogy minél nagyobb esélyük legyen arra, hogy újszülöttjük egészséges lesz." (7.2 par.)

Új célokat tűztek ki az anyasági és újszülött halandóság csökkentésére, amelyben a reproduktív egészségügyi szolgáltatásoknak alapvető szerepük van. A serdülőkről több szó esett mint addig valaha. A fiatalkorúakra vonatkozó szexuális és reproduktív egészségügy céljául a serdülőkori terhességek számának nagymértékű csökkentését tűzték ki. „A fiatalkorúaknak különösen is elérhetővé kell tenni az információt és a szolgáltatásokat, hogy segítsük megérteni szexualitásukat és megvédjük őket a nemkívánt terhességektől, a szexuális úton terjedő betegségektől és az ezek által okozott meddőség kockázatától. Ezt a fiatal férfiak oktatásával kell kombinálni, hogy tiszteletben tartsák a nők önrendelkezési jogát, és hogy megosszák a felelősséget a nőkkel a szexualitással és a szaporodással kapcsolatban." (7.41 par.)

Akárcsak 1984-ben, most is kimondták, hogy az abortusz nem családtervezési eszköz. „Sürgetünk minden kormányt, hogy erősítsék meg elkötelezettségüket a nők egészségének érdekében és tekintsék a nem biztonságos abortusz egészségügyi kihatását fontos népegészségügyi szempontnak. Csökkentsék az abortuszhoz folyamodó nők számát a minél szélesebb körben elterjesztett és tökéletesített családtervezési szolgáltatásokkal..." (8.25 par.)

Az ICPD megállapította a az alapvető reproduktív egészségügyi és népesedés programok költségvetését is. Egyetértettek abban, hogy 17 milliárd dollár szükséges 2000-ben, amelyet 18,5 milliárdra kell növelni 2005-re, 20,5 milliárdra 2010-re, és 21,7 milliárdra 2015-re. Javasolták, hogy ezeknek az összegeknek az egyharmada az adományozó országoktól jöjjön, kétharmada pedig a fejlődő országoktól.

1995. Peking: ENSZ Világkonferencia a Nőkről

"Kairóban elköteleztük magunkat a nők támogatása és felszabadítása, a nők elleni erőszak minden formájának felszámolása, és a nők azon joga mellett, hogy maguk szabályozzák termékenységüket. Ezeket már nem lehet újratárgyalni."

A Peking Akcióprogramot több mint 180 kormány írta alá. Továbbvitte a kairói folyamatot: „A nők emberi jogai magukban foglalják a jogot saját szexualitásuk kontrollálására és a szabad és felelős döntésre a szexualitásukkal kapcsolatos ügyekben, ideértve a szexuális és reproduktív egészséget, kényszer, megkülönböztetés vagy erőszak nélkül." (96. par.)

Újra elővették a fiatalok szexuális és reproduktív egészséggel kapcsolatos problémáit: „A tanácsadás és a szexuális és reproduktív egészséggel kapcsolatos információk és szolgáltatások elérhetősége a serdülők számára még mindig elégtelen, vagy teljesen hiányzik, és a fiatal nők jogát a magánélethez, a titoktartáshoz, a tisztelethez és az információn alapuló döntéshez gyakran semmibe veszik." (93. par.)

1995. Koppenhága: Világ csúcstalálkozó a szociális fejlesztésről

A küldöttek újra megerősítették elkötelezettségüket a Kairóban hozott döntések és ígéretek mellett.

1999. New York: ICPD+5 (ENSZ közgyűlés, 21. különleges ülés)

A gyűlés megismételte, hogy „az ICPD a népesedés és fejlődés új korszakának kezdetét jelenti". Pozitív eredmények:

 • A családtervezés terjedése
 • A fogamzásgátlás szélesebb körű elérhetősége
 • A reproduktív egészségügyi ellátás minőségének javulása
 • Az átfogó reproduktív egészségügyi szolgáltatások terjedése.

De némely országok és régiók csak igen keveset fejlődtek, sőt bizonyos esetekben visszaesés volt:

 • A nőket és lányokat továbbra is hátrányos megkülönböztetés sújtja
 • Növekvő HIV halálozási ráták
 • Továbbra is magas anyasági halálozási ráták
 • Reproduktív és szexuális egészségügyi veszélyeknek kitett serdülők nagy száma.

Újra megismételte azt a célkitűzést, hogy a nemzetek kötelezzék el magukat a reproduktív egészség 2015-ig általánosan elérhetővé tétele mellett. A pénzügyi célokat is megerősítették, de rámutattak, hogy sem az adományozó, sem a fejlődő országok nem teljesítették pénzügyi ígéreteiket. Felhívták a kormányokat, hogy fordítsanak több pénzt a Kairó Akcióprogram végrehajtására. A Kairó+5 volt az első olyan ENSZ dokumentum, amely célokat tűzött ki a HIV megfékezésére.

2000. New York: Peking+5 (ENSZ közgyűlés, különleges ülés)

A konferencia hangsúlyozta a férfiak nagyobb szerepvállalásának szükségességét a szexuális és reproduktív egészségügyben: „Tervezzenek és valósítsanak meg olyan programokat, amelyek bátorítják a férfiakat és lehetővé teszik számukra biztonságos és felelős szexuális és reproduktív magatartás elsajátítását, és hogy hatékonyan alkalmazzanak olyan módszereket, amelyekkel megelőzhetik a nemkívánt terhességet és a szexuális úton terjedő betegségeket (HIV)." (107g par.)

2000. New York: Millenium Fejlesztési Célok

A nemzetközi közösség összeállított egy új akciótervet 2000 szeptemberében, amikor az ENSZ egyetemes gyűlése milleniumi gyűlést tartott és megegyezett a Millenium Fejlesztési Célokban (Millenium Development Goals, MDG's):1. A szélsőséges szegénység és éhezés megszüntetése2. Az alapfokú oktatás általánossá tétele3. A nemi egyenjogúság, a nők felszabadítása4. A gyermekhalandóság csökkentése5. Anyai egészség javítása, családtervezés elérhetősége6. Harc a HIV, a malária, és más betegségek ellen7. A környezeti fenntarthatóság biztosítása8. Globális partnerség kialakítása a fejlődésért

Habár a szexuális és reproduktív egészség és jogok az összes fent említett cél megvalósításához fontosak, ezt csak öt évvel később tudatosította az ENSZ közgyűlés, hozzáfűzve az 5. Célhoz a reproduktív egészség általános elérhetőségét (MDG5b), hangsúlyozva, hogy a családtervezési lehetőségek hiánya aláássa az összes többi célok elérését.

2001. New York: ENSZ különleges ülés a HIV témában

„Teljes partnerségben a fiatalokkal, szülőkkel, családokkal, oktatókkal és egészségügyi szolgáltatókkal biztosítani kell az információt és oktatást..." (47.2 par.) „2005-ig intézkedéseket kell bevezetni, amelyekkel növeljük a nők és serdülő lányok lehetőségét arra, hogy megvédjék magukat a HIV fertőzéstől..." (47.4 par.)

2002. New York: Világ Gyermekei csúcstalálkozó (ENSZ Közgyűlés, 27. különleges ülés)

A küldöttek az anyasági halálozási arány és a serdülőkori terhességek csökkentésének érdekében a családtervezési lehetőségek biztosítására szólítottak fel. (37.1 par.)

2002. Johannesburg: Világ csúcstalálkozó a fenntartható fejlődésről

Dacára a fenntartható fejlődés és a népesedés közti jól megalapozott kapcsolatnak, az utóbbit kevéssé hangsúlyozták. A leglényegesebb eredmény a lányok oktatásának kiemelése.

Noha a húsz évre szóló Kairó Akcióprogramot 179 kormányzat fogadta el egyhangúan, alig egy maroknyi köteleződött el teljesen a benne foglalt alapelvek és ajánlások megvalósítására. Ezért 2010. dec. 22-én az ENSZ Közgyűlés határozatlan időre meghosszabbította az Akcióprogram hatályát, amely így nem ér véget 2014-ben. Az Akcióprogram magyar fordítását a BOCS Alapítvány készítette el.

A Föld népessége most: